Toll Free No: 1800 4256 999 [email protected]

సవరించబడిన వడ్డీ రేట్లు వివరములు
 

డిపాజిట్ల కాలపరిమితి

ది.31 .12 .17 నుండి  అమలులో   ఉన్న రేట్లు
 

సేవింగ్స్ ఖాతాలకు

 

4.00%

15 రోజుల నుండి   45 రోజుల వరకు 4.00%
46 రోజులు నుండి   90 రోజులు వరకు 5.00%
91 రోజులు నుండి   1 సం|| వరకు 7.00%
1 సం|| నుండి  మరియు 3 సం|| వరకు 7.75%
3 సం|| లు పై మరియు 5 సం|| వరకు 7.50%
5 సం|| పై బడి 7.50%